Nieuws

RSS Nieuws

 • Vergeet de levensverzekering niet! 21 juni 2017
  De meeste mensen weten wel, dat je bij het krijgen van een erfenis goed moet opletten dat je geen schulden erft. Niks doen, en eerst naar de notaris voor voorlichting! Zo luidt het advies. Door slimme keuzes te maken, word je namelijk niet zelf aansprakelijk voor een negatieve nalatenschap. Als een nalatenschap zeer veel schulden […]
 • De boedel beschrijven bij een langstlevende testament 21 juni 2017
  Veel ouders maken een langstlevende testament. Hierdoor moeten de kinderen wachten op hun erfdeel tot de langstlevende er ook niet meer is. Er zijn diverse mogelijkheden om een langstlevende testament te maken. Maar doorgaans is het zo dat, nadat de eerste ouder is overleden, de kinderen hun erfdeel niet uitbetaald krijgen, maar een vordering houden […]
 • Opvolgend bestuurder BV niet altijd aansprakelijk 21 juni 2017
  Er kunnen zich situaties voordoen waarin een opvolgend bestuurder niet aangesproken kan worden op handelingen van zijn of haar voorganger. Dat is bijvoorbeeld het geval als een enig bestuurder van een onderneming overlijdt en er een pro forma bestuurder komt om lopende zaken af te handelen en de vennootschap te ontbinden.
 • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij samenwoners 14 juni 2017
  Waar gehuwden bij een scheiding meestal hun notaris of advocaat raadplegen, maken samenwoners vaak zelf afspraken als zij uit elkaar gaan.
 • Nieuwe regels functioneren VvE per 2018 14 juni 2017
  Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij […]
 • Huwelijkse voorwaarden voorkomen niet altijd privégevolgen bij faillissement 14 juni 2017
  Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en wordt u geconfronteerd met faillissement van (de onderneming van) uw partner, dan kunt u alles wat van u is en niet in de gemeenschap valt, weer terugnemen. Voor bezit uit beleggingen en dergelijke moet u echter bewijs leveren in de vorm van documenten. Getuigenbewijs is daarbij niet voldoende.
 • Verplichte aangifteformulieren schenkbelasting 7 juni 2017
  De ontvanger van een schenking moet daarvan aangifte doen. Of u daadwerkelijk schenkbelasting moet betalen hangt af van de grootte van het bedrag en of er vrijstellingen van toepassing zijn. Krijgt u in een jaar een schenking dan moet de aangifte uiterlijk 1 maart van het jaar daarna binnen zijn. Dus als u in 2017 […]
 • Testamentair bewindvoerders strafrechtelijk veroordeeld voor verduistering 7 juni 2017
  Veel ouders nemen een regeling op in hun testament, speciaal bedoeld om te voorkomen dat hun jonge kinderen de erfenis gaan verbrassen.
 • Borgstelling zonder toestemming echtgenoot meestal problematisch 7 juni 2017
  Wie zich wil inkopen in bijvoorbeeld een maatschap, leent daarvoor in veel gevallen geld bij de bank. Een dergelijke financiering slaagt meestal wel, de bank eist daarover dan wel een persoonlijke borgstelling. Ook dat is in de meeste gevallen geen probleem. Totdat er wel een probleem ontstaat en blijkt dat de echtgenoot of echtgenote daar […]
 • Monddoodclausule met gevolgen voor latere kopers is nietig
  Wie twee panden naast elkaar heeft en er een van verkoopt, moet er rekening mee houden dat hij de koper daarvan niet met verplichtingen kan opzadelen die de koper bij eventuele latere (door)verkoop ook aan de volgende koper moet doorgeven.