Advies & Mediation

Een notaris is een onafhankelijke functionaris die afspraken tussen partijen rechtsgeldig vastlegt. Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie biedt de (kandidaat-)notaris zekerheid in het rechtsverkeer, voorkomt hij of zij conflicten en brengt mensen bij elkaar. Juridisch advies geven behoort ook tot de taken.

Gedegen juridisch advies en mediation

Hordijk & Hamer notarissen is een betrouwbaar adres voor gedegen juridisch advies of mediation. Een notaris beschikt over veel specialistische kennis en wij kunnen onpartijdig en onafhankelijk adviseren. Denk bijvoorbeeld aan kwesties ten aanzien van erfrecht, of advies over trouwen op huwelijkse voorwaarden.

Het notariaat wordt beoefend op basis van onpartijdigheid en onafhankelijkheid. U bent daarmee te allen tijde verzekerd van een goed en betrouwbaar advies. In ingewikkelde, juridische steekspellen kan een onafhankelijk en onderbouwd advies vaak net de doorslag geven om tot een oplossing of besluit te komen.

Bij Hordijk & Hamer notarissen wordt onze expertise ook vaak ingezet wanneer een second opinion wenselijk is.

Mediation kan rechtsgang voorkomen

Linda Hamer is behalve notaris ook mediator. In Enschede biedt Hamer & Hordijk notarissen als kantoor deze expertise naast de gebruikelijke notariële dienstverlening. Tijdens mediation wordt binnen een conflict de ruimte voor onderhandeling opgezocht en benut.

Onder begeleiding van een onafhankelijke mediator zoeken ruziënde partijen zelf naar een oplossing waarmee alle betrokkenen kunnen leven.

Inschakeling van een mediator kan voorkomen dat conflicten uiteindelijk uitmonden in een dure rechtszaak.

Voorkomen dat een geschil escaleert, scheelt veel geld en immateriële schade. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze mediation-praktijk en wat wij voor u kunnen betekenen.