Nieuws

RSS Nieuws

 • Bewind voor jonge erfgenamen
  Als jonge kinderen een erfenis krijgen, willen de meeste ouders en grootouders niet dat de erfenis er doorgejaagd wordt aan een rode sportauto of andere verspillingen. Om die reden nemen veel mensen een bewind op in hun testament.
 • Bestuur en toezicht stichtingen en verenigingen op de schop
  De regels voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen gaan op de schop. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel daarvoor aangenomen. De aanpassing volgt op een aantal incidenten bij bestuur en toezicht op stichtingen in de semipublieke sector. Met de nieuwe regels moet verdere professionalisering in bestuur en intern toezicht worden gewaarborgd. Taken, verantwoordelijkheden en […]
 • Draagplicht hypotheek na einde relatie hangt af van overeenkomst
  Als een samenleving eindigt en partners samen een huis hebben, komt draagplicht voor de gezamenlijke hypotheekschuld om de hoek. De draagplicht blijft bij beide partners berusten zolang de hypotheekschuld niet is afgelost. Echter, blijft dat ook zo als een van beiden het exclusief gebruik en genot van de woning behoudt na verbreking van de relatie […]
 • Betaalbaarheid woningen baart zorgen
  Er dreigt een fors probleem met de betaalbaarheid van woningen. Vorig jaar liep het aanbod daarvan met bijna de helft terug.
 • Eén woord in het testament is onduidelijk
  Dat de tekst van een testament nauw luistert, is bij de meeste mensen wel bekend. Zo werd er onlangs een procedure gevoerd over één woord in een testament, namelijk het woord ‘afstammelingen’. De zoon en dochter van een overledene denken dat hun vader heeft bedoeld hen samen tot erfgenaam te benoemen, maar de drie kleinkinderen […]
 • Wel een vader, geen belasting?
  Kinderen kunnen in Nederland vast laten stellen, of iemand hun biologische vader is. Dat kan door een zogenaamde ‘gerechtelijke vaststelling vaderschap’ in gevallen waarin de verwekker al is overleden of weigert een kind te erkennen. Als het vaderschap door de rechter wordt vastgesteld, wordt het kind – afhankelijk van het testament – soms ook erfgenaam […]
 • Levenstestament biedt oplossing, of toch niet?
  De term ‘levenstestament’ hoor je tegenwoordig veel. Het levenstestament is eigenlijk gewoon een algemene volmacht. Mensen laten een dergelijke volmacht vaak maken om te zorgen dat een ander hun zaken kan behartigen als ze het zelf niet meer kunnen, bijvoorbeeld door ouderdom, dementie of een hersenbloeding.
 • Haken en ogen aan overdracht huis bij einde relatie
  Het komt vaker voor dat samenwoners hun samenwoning na een langdurige relatie beëindigen. Daarbij kunnen onder meer problemen ontstaan bij afspraken over de woning waarin zij hun leven tot dan toe hebben gedeeld. Als bijvoorbeeld de ene partner enig eigenaar is van het huis en met de andere partner afspreekt dat hij of zij het […]
 • Bv-eigenaren moeten betalen om belastingaangifte te doen
  De Belastingdienst blijft ondoorgrondelijke wegen bewandelen. Nu zijn bv-eigenaren aan de beurt. Zij krijgen te maken met een nieuw aangiftesysteem, waarvoor zij moeten gaan betalen. Tot einde vorig jaar was het aangiftesysteem gratis, ondernemers konden er gebruik van maken met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Spaar-bv raakt uit de belangstelling
  Een spaar-bv oprichten is niet meer zo hot als ooit geweest. De oorzaak ligt in de aanpassing van het belastingregime voor box 3. Het wetgevingstraject staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar als invoeringsdatum wordt verwacht begin 2022.