Nieuws

RSS Nieuws

 • Kleine ondernemersregeling niet altijd aantrekkelijk
  Dit jaar zijn de regels voor ondernemers met een relatief kleine omzet veranderd. De kleine ondernemersregeling (KOR) van voor de jaarwisseling heet nu omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB).
 • Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2020
  Ontvangt u een erfenis of schenking, dan moet u doorgaans aangifte doen in verband met de erf- of schenkbelasting. Blijft de schenking of erfenis onder de vrijstelling, dan hoeft u geen erf- of schenkbelasting af te dragen. In Nederland worden de vrijstellingen elk kalenderjaar aangepast en voor 2020 gelden de volgende bedragen:
 • Een periodiek verrekenbeding
  In huwelijkse voorwaarden wordt nog steeds regelmatig een beding opgenomen, waarbij echtgenoten met elkaar afspreken om elk jaar te delen wat er van hun inkomens is overgebleven. Als zij niet elk jaar netjes een rekensommetje maken, lukt het bij een echtscheiding vaak niet meer om nog jaren terug te rekenen. Volgens de wet moet er […]
 • Wijziging partneralimentatie!
  Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Volgens de wet bedraagt de nieuwe duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Dit betekent dat wanneer iemand acht jaar gehuwd is geweest, de alimentatieverplichting normaal gesproken vier jaar zal duren. De […]
 • Rechtspersonen moeten voortaan kwartaalaangifte btw doen
  Voor rechtspersonen is het vanaf nu alleen nog mogelijk om elk kwartaal btw-aangifte te doen. Tot en met vorig jaar hadden sommige rechtspersonen ook nog de mogelijkheid om een jaaraangifte voor de btw te doen. Die mogelijkheid blijft alleen nog bestaan voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen.
 • Inbreng eenmanszaak in bv omvat niet altijd alle verplichtingen
  Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet naar de rechtsvorm bv. De media berichtten daar enkele weken geleden over.
 • Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid kan niet via echtscheidingsconvenant 18 december 2020
  De meeste stellen die een hypotheek op hun huis hebben afgesloten zijn in de overeenkomst aangemerkt als zogenaamde hoofdelijk schuldenaren.
 • Minderjarige erfgenaam lastig? 18 december 2020
  Als een kind jonger is dan achttien jaar en een nalatenschap krijgt, dan zullen de wettelijk vertegenwoordigers, meestal de ouders, de belangen van het kind moeten behartigen.
 • Schenken in nieuw kalenderjaar! 18 december 2020
  Veel mensen doen hun best om al tijdens leven te schenken, om hun nalatenschap te verkleinen. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag aan kinderen of aan anderen. Vanwege die vrijstelling hoeft er over de schenking geen schenkbelasting betaald te worden, en tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis. Op het moment van overlijden valt […]
 • Testament voor ex-vriendin of echtgenote? 11 december 2020
  Het maken van een testament is meestal een momentopname. Omdat testamenten, zodra de inkt droog is, doorgaans in een donker hoekje in de kast verdwijnen, komt het meer dan eens voor dat bij overlijden blijkt dat de inhoud is verouderd.