Nieuws

RSS Nieuws

 • Btw-misverstanden bij verenigingen en stichtingen 6 november 2019
  Verenigingen en stichtingen hebben meestal geen winstoogmerk. Daarbij is de gedachte dat men ook geen btw verschuldigd is. Onterecht. Het (ontbreken van een) winstoogmerk is niet bepalend voor een btw-plicht.
 • Voorbijgaan aan levenstestament 6 november 2019
  In een levenstestament kunt u volmacht geven aan een vertrouwd persoon. Die persoon kan namens u handelen als u door geestelijke of fysieke omstandigheden niet langer zelf uw belangen kunt behartigen. In een levenstestament kunt u ook opnemen wie uw gevolmachtigde moet worden bij medische zaken. Daarbij moet u denken aan contact met artsen of […]
 • Concepttestament is nog niet geldig! 6 november 2019
  In Nederland is het maken van een testament de enige mogelijkheid om te regelen wie na uw dood uw bezittingen erft. Een bescheiden uitzondering wordt gevormd door een codicil. Dat is een handgeschreven document waarin u spulletjes als een schilderij of een sieraad aan een met naam en toenaam genoemd persoon kunt nalaten. Zorg er […]
 • Een vereffenaar benoemen
  In Nederland hoeft niemand een negatieve nalatenschap te accepteren. Twijfelt u, of weet u zeker dat er schulden zijn dan kunt u de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. Door een beneficiaire aanvaarding hoeft u als erfgenaam niet uit uw eigen portemonnee bij te dragen in de schulden. Belangrijk is wel dat de afwikkeling van de […]
 • NHG-premie in 2020 verlaagd naar 0,7%
  De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd. Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen dan eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 0,9%. Daarmee krijgen meer mensen toegang tot het vangnet dat NHG biedt. Tegelijkertijd is het niveau […]
 • Oprichters aansprakelijk voor daden als bv i.o. toch niet wordt opgericht
  Wie is er aansprakelijk als een rechtshandeling door een bv in oprichting (i.o.) uiteindelijk niet wordt bekrachtigd? Die vraag moest de Rechtbank Den Haag beantwoorden in een zaak waarin onder die omstandigheden een pand was aangekocht.
 • Nieuwbouw als gevolg van verbouwing leidt tot omzetbelasting
  Wie een pand koopt en dit zodanig verbouwt dat er feitelijk sprake is van nieuwbouw, wordt vrijgesteld van overdrachtsbelasting, maar moet wel omzetbelasting betalen. Wanneer er in die omstandigheden precies sprake is van nieuwbouw, heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs verduidelijkt. De rechtbank heeft hierbij vier prominente criteria gehanteerd. Dat zijn achtereenvolgens: 1. wijziging in de […]
 • Geschillenregeling in huwelijkse voorwaarden
  Er worden vaak grapjes gemaakt over de hoge advocaatkosten bij een echtscheiding. Toch is het lang niet altijd nodig om die kosten hoog op te laten lopen. Als beide echtgenoten een eigen advocaat nodig hebben kan de scheiding een flinke kostenpost worden. Als de echtgenoten het met elkaar eens zijn over hun scheiding kunnen zij […]
 • Echtscheidingstestament
  Veel mensen die gescheiden zijn willen niet dat een ex nog iets uit hun erfenis ontvangt. Ook al ben je als ex-echtgenoten niet automatisch elkaars erfgenaam, toch kan de erfenis via de kinderen nog bij de ex terechtkomen.
 • Overnamebepalingen in de VOF-akte periodiek actualiseren
  Overnamebepalingen in VOF-akten van ouder met kind ontsnappen gedurende het verloop van jaren aan de aandacht van de vennoten. Met alle gevolgen van dien.