Nieuws

RSS Nieuws

 • Noodwet voor virtuele vergadering van aandeelhouders gevraagd 8 april 2020
  Beursvennootschappen en beleggers hebben het kabinet gevraagd om het op korte termijn in de wet mogelijk te maken dat algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava) online kunnen worden afgehandeld of uit te stellen.
 • Huwelijk uitgesteld door Coronavirus 8 april 2020
  Was u van plan dit voorjaar te trouwen? Maar is de huwelijksdag uitgesteld, in verband met het Coronavirus? Zorg dan dat u de notaris waar u de huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt snel informeert.
 • Door Coronavirus niet naar de notaris? Spoedwet moet oplossing bieden! 8 april 2020
  Het Coronavirus zorgt er voor dat veel mensen het liefst binnen blijven. Toch komen veel mensen nog naar ons kantoor om zaken te regelen. Met name testamenten worden veel gemaakt.
 • Is uw testament ook al 38 jaar oud? 1 april 2020
  Een testament maak je niet voor de rest van je leven. Partners kunnen komen en gaan, kinderen, schoonkinderen of familieleden raken uit de gratie en ook de wet of uw vermogen kan veranderen. In het notariaat drukken we cliënten altijd op het hart, om eens in de vijf jaar een kop koffie te komen drinken. […]
 • Statutaire onbevoegdheid bestuur leidt tot nietige besluiten 1 april 2020
  Of statuten van een vereniging, stichting of bv rechtsgeldig zijn aangepast, hangt in sterke mate af van wat daarover in de voorafgaande versie van de statuten was vastgelegd. Wie is wanneer bevoegd om statuten aan te passen en volgens welke procedure? Als aan een van die onderdelen niet wordt voldaan, is een aanpassing nietig.
 • Eerste Kamer nog niet akkoord met UBO-register 1 april 2020
  De Eerste Kamer heeft de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat zorgt voor de oprichting van het UBO-register uitgesteld. De Kamer heeft op 12 maart de Raad van State om advies gevraagd, over de verplichte registratie van UBO’s van kerkgenootschappen. Na beantwoording door de RvS zal de behandeling van het wetsvoorstel worden voortgezet.
 • Aflossen hypotheek tijdelijk opgeschort
  Alle Nederlandse banken hebben met elkaar besloten dat het voor zowel zzp’ers, kleine bedrijven en consumenten mogelijk wordt om tijdelijk geen aflossing te hoeven doen op hypotheek of krediet. Daarmee worden klanten die financiële problemen ondervinden van de coronacrisis geholpen. Voor bedrijven met kredieten tot € 2,5 miljoen geldt een tijdelijke vrijstelling van zes maanden. […]
 • Eigen woning en niet-samenlevende partners
  Sinds de eeuwwisseling hoeven echtgenoten niet meer samen te wonen op hetzelfde adres. Daarvoor was dat nog verplicht. Voor trouwlustigen die ieder hun eigen vrijheid wilden behouden was de nieuwe regeling een uitkomst.
 • Levenstestament blijft niet in stand
  De meeste mensen die een levenstestament maken, leggen daarin vast wie hun belangen moet gaan behartigen, ook als ze zelf niet meer wilsbekwaam zijn in de toekomst. Hierdoor houdt men de regie in handen, en wordt voorkomen dat er een bewindvoerder benoemd moet worden door de rechter. In de meeste gevallen is de oude dag […]
 • Naar de notaris en coronavirus
  Het coronavirus houdt iedereen bezig. Waar mogelijk worden voorzorgsmaatregelen genomen, op het gebied van hygiëne, door thuiswerken, maar ook door sluiting van instellingen en bedrijven. Omdat het coronavirus een reële bedreiging voor de gezondheid inhoudt, merken we dat veel mensen stilstaan bij hun testament. Vooral mensen die zich in de zogenaamde risicogroep bevinden zijn bezorgd. […]