Offerte aanvragen

Via de website een offerte aanvragen? Dat kan!

Laat uw gegevens hier achter dan nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en opdrachtbevestigingen.

Aanvullende voorwaarden bij offertes en opdrachtbevestigingen:

  • Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die de opdrachtgever, andere betrokkenen en tussenpersonen verstrekken. Deze informatie moet correct, tijdig en duidelijk zijn en alle relevante feiten en omstandigheden bevatten die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
  • De geldigheid van onze offertes is 1 maand na dagtekening.
  • Als er onduidelijkheden zijn over een offerte, dan staan wij u daarover graag te woord vóórdat u deze getekend aan ons retour stuurt.

Veranderingen ten opzichte van oorspronkelijke opdracht:

  • Aan opdrachtgevers of andere betrokkenen zullen extra honoraria, verschotten en overige kosten in rekening worden gebracht in situaties waarin werkzaamheden worden uitgevoerd die in de lijst van werkzaamheden als ‘extra werkzaamheden’ worden omschreven.
  • Indien de opdrachtgever of een andere betrokkene de opdracht intrekt, ook zonder dat een akte is gepasseerd.
  • Indien een opdracht niet tot stand komt binnen een vooraf genoemde termijn door omstandigheden buiten het kantoor.
  • Indien informatie niet tijdig is verstrekt door de opdrachtgever(s) of de andere betrokkenen of tussenpersonen namens hen.
  • Indien opdrachtgever(s) of de andere betrokkenen of de tussenpersonen namens hen niet tijdig noodzakelijke handelingen hebben uitgevoerd.
  • Indien de notaris moet rappelleren bij opdrachtgevers, andere betrokkenen of tussenpersonen.
  • Indien onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt is door opdrachtgevers, andere betrokkenen of tussenpersonen.