Wist u dat…

  • Het ook goed is om zaken vast te leggen als u ongehuwd samenwoont? In een samenlevingscontract legt u alles naar eigen wens vast. Wordt er gedeeld of moeten het inkomen, vermogen en pensioen juist gescheiden worden gehouden? Is het wenselijk om een alimentatieregeling overeen te komen of juist niet?
  • Uw nalatenschap zonder testament na uw overlijden volgens de wet wordt verdeeld onder uw naaste familie? Heeft u andere wensen en wilt u uw erfgenamen fiscaal zo min mogelijk belasten, maak dan een testament en leg uw laatste wil duidelijk en goed vast.
  • Uw notaris u na het overlijden van een dierbare een hoop werk uit handen kan nemen? Dit kan de volledige afwikkeling van een nalatenschap betreffen, of onderdelen daarvan. Bijvoorbeeld het opstellen van een verklaring van erfrecht of het verzorgen van de erfbelastingaangifte. De notaris is dé expert op dit gebied.
  • De notaris bij onenigheid tussen erfgenamen de aangewezen persoon is om u bij te staan? Als onafhankelijke en onpartijdige professional is de notaris bij uitstek in staat om alles in goede banen te leiden en tot een bevredigende oplossing te komen.
  • De rechtbank de notaris kan benoemen tot ‘vereffenaar’ bij onbeheerde nalatenschappen of nalatenschappen waarin zich grote schulden bevinden. Hordijk & Hamer notarissen heeft ruime ervaring in de afwikkeling van dit soort complexe nalatenschappen.
  • U zich bij Hordijk & Hamer notarissen als adviseur kunt laten bijstaan wanneer u een huis wilt kopen. Zo voorkomt u dure fouten, zoals de misvatting dat een voorlopig koopcontract (nog) niet bindend is. De afspraken die daarin staan, zijn wel degelijk definitief. Laat u daarom vooraf goed informeren. Wij zijn u hierbij graag behulpzaam.
  • Het raadzaam is na te denken over wie uw belangen behartigt wanneer u ziek wordt of voor lange(re) tijd in het buitenland verblijft? In deze gevallen neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen. Neem tijdig de regie in eigen handen en laat alles overeenkomstig uw wensen en behoeften door de notaris vastleggen.